Học viện ngôn ngữ ICO

THƯ NGỎ TỪ ICOLANGUAGE


ICOLanguage hiện đang triển khai đào tạo ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung,... cho người Việt Nam, và tiếng Việt cho người nước ngoài. Chương trình đào tạo tại ICOLanguage đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập của học viên với các Hệ đào tạo: Hệ ngôn ngữ lập nghiệp, Hệ ngôn ngữ ngắn hạn, Hệ đào tạo theo yêu cầu... Ngoài phương pháp đào tạo trực tiếp tại Hệ thống các phân viện, ICOLanguage đã xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến (online) nhằm hỗ trợ học viên có điều kiện hạn chế về thời gian, cũng như khoảng cách địa lý.
Hoạt động đào tạo tại ICOLanguage được thực hiện bởi các Giảng viên Việt Nam trình độ cao cấp về chuyên môn và các Giảng viên bản địa. Giảng viên tại ICOLanguage đều có nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt huyết và tận tâm. ICOLanguage mong muốn rằng mỗi học viên với việc học ngoại ngữ sẽ tự nâng cao giá trị bản thân, gia tăng cơ hội hội nhập để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp, và tự vươn mình sánh ngang tầm vóc của 5 châu 4 bể để có thể TẠO DỰNG TƯƠNG LAI vững vàng cho bản thân và cho nước nhà.
Đến nay, ICOLanguage đã tạo được chỗ đứng trong ngành đào tạo ngôn ngữ tại Việt Nam và tiến hành triển khai hoạt động tại hơn 30 Phân viện ICOLanguage trên khắp cả nước, để phục vụ cho nhu cầu học tập của học viên. Đây cũng là tiền đề để mở rộng quy mô 71 phân viện trên toàn quốc trong 5 năm tới.

Học viện ngôn ngữ ICO
Học viện ngôn ngữ ICO
Học viện ngôn ngữ ICO

MÔ HÌNH TỪ ICOLANGUAGE


ICOLanguage hiện đang triển khai đào tạo ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung,... cho người Việt Nam, và tiếng Việt cho người nước ngoài. Chương trình đào tạo tại ICOLanguage đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập của học viên với các Hệ đào tạo: Hệ ngôn ngữ lập nghiệp, Hệ ngôn ngữ ngắn hạn, Hệ đào tạo theo yêu cầu... Ngoài phương pháp đào tạo trực tiếp tại Hệ thống các phân viện, ICOLanguage đã xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến (online) nhằm hỗ trợ học viên có điều kiện hạn chế về thời gian, cũng như khoảng cách địa lý.
Hoạt động đào tạo tại ICOLanguage được thực hiện bởi các Giảng viên Việt Nam trình độ cao cấp về chuyên môn và các Giảng viên bản địa. Giảng viên tại ICOLanguage đều có nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt huyết và tận tâm. ICOLanguage mong muốn rằng mỗi học viên với việc học ngoại ngữ sẽ tự nâng cao giá trị bản thân, gia tăng cơ hội hội nhập để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp, và tự vươn mình sánh ngang tầm vóc của 5 châu 4 bể để có thể TẠO DỰNG TƯƠNG LAI vững vàng cho bản thân và cho nước nhà.
Đến nay, ICOLanguage đã tạo được chỗ đứng trong ngành đào tạo ngôn ngữ tại Việt Nam và tiến hành triển khai hoạt động tại hơn 30 Phân viện ICOLanguage trên khắp cả nước, để phục vụ cho nhu cầu học tập của học viên. Đây cũng là tiền đề để mở rộng quy mô 71 phân viện trên toàn quốc trong 5 năm tới.

Học viện ngôn ngữ ICO
Học viện ngôn ngữ ICO
Học viện ngôn ngữ ICO

LĨNH VỰC TỪ ICOLANGUAGE


ICOLanguage hiện đang triển khai đào tạo ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung,... cho người Việt Nam, và tiếng Việt cho người nước ngoài. Chương trình đào tạo tại ICOLanguage đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập của học viên với các Hệ đào tạo: Hệ ngôn ngữ lập nghiệp, Hệ ngôn ngữ ngắn hạn, Hệ đào tạo theo yêu cầu... Ngoài phương pháp đào tạo trực tiếp tại Hệ thống các phân viện, ICOLanguage đã xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến (online) nhằm hỗ trợ học viên có điều kiện hạn chế về thời gian, cũng như khoảng cách địa lý.
Hoạt động đào tạo tại ICOLanguage được thực hiện bởi các Giảng viên Việt Nam trình độ cao cấp về chuyên môn và các Giảng viên bản địa. Giảng viên tại ICOLanguage đều có nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt huyết và tận tâm. ICOLanguage mong muốn rằng mỗi học viên với việc học ngoại ngữ sẽ tự nâng cao giá trị bản thân, gia tăng cơ hội hội nhập để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp, và tự vươn mình sánh ngang tầm vóc của 5 châu 4 bể để có thể TẠO DỰNG TƯƠNG LAI vững vàng cho bản thân và cho nước nhà.
Đến nay, ICOLanguage đã tạo được chỗ đứng trong ngành đào tạo ngôn ngữ tại Việt Nam và tiến hành triển khai hoạt động tại hơn 30 Phân viện ICOLanguage trên khắp cả nước, để phục vụ cho nhu cầu học tập của học viên. Đây cũng là tiền đề để mở rộng quy mô 71 phân viện trên toàn quốc trong 5 năm tới.

Học viện ngôn ngữ ICO
Học viện ngôn ngữ ICO