Chọn chủ đề:

Chọn chủ đề

Thông tin học bổng xét học bạ năm 2022 dành cho hệ ngôn ngữ lập nghiệp (cử nhân ngôn ngữ)

25/05/2022

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh đào tạo các chương trình tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung (hệ dài hạn lập nghiệp, cử nhân ngôn ngữ) của ICOLanguage và tình hình thực tế của học viên hiện nay, ICOLanguage xin thông báo chương trình học bổng áp dụng cho các học viên khi tham gia nhập học tại ICOLanguage cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC XÉT HỌC BỔNG

Dựa trên điểm Học bạ (đầu vào), kết quả của học kỳ liền trước đó.

1. Học bổng đầu vào

Nguyên tắc xếp loại: Xét học bạ và điểm trung bình 3 năm THPT.

2. Học bổng lên kỳ

Nguyên tắc xếp loại: Dựa trên kết quả học tập của học kỳ và xếp loại chuyên cần của kỳ liền trước đó.

  • Điểm học tập (học lực): Điểm các bài kiểm tra, bài thi của học kỳ.
  • Chuyên cần (hạnh kiểm): Ý thức tham gia học tập, tham gia các hoạt động phong trào,…

II. HỌC BỔNG CHI TIẾT

1. Chương trình Tiếng Hàn Lập Nghiệp

HỌC KỲ

HỌC PHÍ NIÊM YẾT

ĐIỂM/HỌC LỰC

MỨC

HỌC BỔNG

HỌC PHÍ SAU KHI TRỪ HỌC BỔNG

1

16.000.000

ĐTB học bạ THPT từ 8.0 trở lên

5.000.000

11.000.000

ĐTB học bạ THPT từ 7.0 - 7.9

4.000.000

12.000.000

ĐTB học bạ THPT từ 6.5 - 6.9

3.000.000

13.000.000

Còn lại

2.000.000

14.000.000

2

18.000.000

Giỏi

4.000.000

14.000.000

Khá

3.000.000

15.000.000

Còn lại

2.000.000

16.000.000

3

20.000.000

Giỏi

5.000.000

15.000.000

Khá

4.000.000

16.000.000

Còn lại

3.000.000

17.000.000

4

21.000.000

Giỏi

5.000.000

16.000.000

Khá

4.000.000

17.000.000

Còn lại

3.000.000

18.000.000

 

2. Chương trình Tiếng Nhật Lập Nghiệp

HỌC KỲ

HỌC PHÍ NIÊM YẾT

ĐIỂM/HỌC LỰC

MỨC

HỌC BỔNG

HỌC PHÍ SAU KHI TRỪ HỌC BỔNG

1

12.500.000

ĐTB học bạ THPT từ 8.0 trở lên

3.500.000

9.000.000

ĐTB học bạ THPT từ 7.0 - 7.9

2.000.000

10.500.000

ĐTB học bạ THPT từ 6.5 - 6.9

1.000.000

11.500.000

Còn lại

500.000

12.000.000

2

13.900.000

Giỏi

3.900.000

10.000.000

Khá

2.900.000

11.000.000

Còn lại

1.000.000

12.900.000

3

15.900.000

Giỏi

3.400.000

12.500.000

Khá

2.400.000

13.500.000

Còn lại

1.000.000

14.900.000

4

18.900.000

Giỏi

5.400.000

13.500.000

Khá

4.400.000

14.500.000

Còn lại

3.400.000

15.500.000

 

3. Chương trình Tiếng Trung Lập Nghiệp

HỌC KỲ

HỌC PHÍ NIÊM YẾT

ĐIỂM/HỌC LỰC

MỨC

HỌC BỔNG

HỌC PHÍ SAU KHI TRỪ HỌC BỔNG

1

10.000.000

ĐTB học bạ THPT từ 8.0 trở lên

1.000.000

9.000.000

ĐTB học bạ THPT từ 7.0 - 7.9

500.000

9.500.000

III. THÔNG TIN KHÁC

  • Thông tin học bổng áp dụng cho tất cả các học viên nhập học mới kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế.
  • Học bổng không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác.
  • Trường hợp học viên nộp theo nhiều kỳ một lần thì áp dụng đồng thời như sau:

STT

Combo

Tiếng Hàn lập nghiệp

Tiếng Nhật lập nghiệp

1

Nộp cả 4 kỳ

3.500.000

2.500.000

2

Nộp cả 3 kỳ

2.500.000

1.500.000

3

Nộp cả 2 kỳ

1.500.000

1.000.000

 

ĐẶC BIỆT: TRONG THÁNG 7 NÀY KHÔNG PHÂN BIỆT ĐIỂM HỌC BẠ, 20 BẠN ĐẦU TIÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG Ở MỨC CAO NHẤT

 

Đăng ký ngay