Chọn chủ đề:

Chọn chủ đề

Thông báo tuyển sinh Tiếng Nhật Lập Nghiệp CLC - Bằng cao đẳng chính quy

20/08/2020

Năm 2019, dựa trên năng lực đào tạo ngoại ngữ tại ICOLanguage và năng lực đào tạo hệ cao đẳng tại Trường CĐ Quốc tế Hà Nội (HIC). ICOLanguage và HIC đã thực hiện bản ký kết đào tạo hệ cao đẳng chính quy ngành ngôn ngữ Hàn và ngành ngôn ngữ Nhật cho học viên. Căn cứ bản ký kết đào tạo giữa ICOLanguage và HIC, ICOLanguage thông báo tuyển sinh chương trình Tiếng Nhật Lập Nghiệp CLC - cấp bằng cao đẳng chính quy năm 2020.

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ ICO 

ICOLANGUAGE 

Số: 01-1208 /TBTS-ICL/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2020 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

TIẾNG NHẬT LẬP NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO 

Học viện Ngôn ngữ ICO (ICOLanguage) trực thuộc tập đoàn ICOGroup là hệ thống đào tạo ngoại ngữ số 1 tại Việt Nam về ngôn ngữ Hàn, Nhật. ICOLanguage luôn nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời chú trọng về cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập thân thiện, đầy năng động cho học viên.

Năm 2019, dựa trên năng lực đào tạo ngoại ngữ tại ICOLanguage và năng lực đào tạo hệ cao đẳng tại Trường CĐ Quốc tế Hà Nội (HIC). ICOLanguage và HIC đã thực hiện bản ký kết đào tạo hệ cao đẳng chính quy ngành ngôn ngữ Hàn và ngành ngôn ngữ Nhật cho học viên. Căn cứ bản ký kết đào tạo giữa ICOLanguage và HIC, ICOLanguage thông báo tuyển sinh chương trình Tiếng Nhật Lập Nghiệp CLC - cấp bằng cao đẳng chính quy năm 2020 như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: 

 • Ngành tuyển: Ngôn ngữ Nhật – Hệ Cao đẳng chính quy. 

2. Chương trình đào tạo 

* Học phần 1: Học tập ngoại ngữ 

 • Giáo trình và chương trình đào tạo do ICOLanguage cung cấp.  

 • Thời gian đào tạo khoảng 16 tháng.  

 • Trình độ đầu ra tối thiểu N3.  

Ghi chú: Học viên tại ICOLanguage được học tập kỹ năng giao tiếp 100% với giảng viên bản địa. Được tập trung rèn luyện hoàn thiện các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết phục vụ việc biên phiên dịch. Ngoài các giờ học trên lớp, mỗi học viên được cấp tài khoản miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến japan.icolanguage.edu.vn của ICOLanguage. 

* Học phần 2: Học tập môn chung 

 • Môn chung được đào tạo gồm 6 môn: Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Tin học, Tiếng Anh. 

 • Môn chung được đào tạo bởi các giảng viên nhiều kinh nghiệm của HIC. 

* Học phần 3: Thực tập 

Học viên thực tập tại các doanh nghiệp trong hoặc ngoài nước. 

3. Tốt nghiệp và cơ hội việc làm 

 • Được cấp bằng cử nhân (hệ cao đẳng chính quy) ngành ngôn ngữ Nhật. 

 • Làm việc với các công việc yêu cầu trình độ tiếng Nhật thành thạo: giảng viên tiếng Nhật, biên phiên dịch, lĩnh vực khác. 

 • Học viên được ICOGroup tuyển dụng hoặc giới thiệu việc làm trong và ngoài nước. 

 • Có cơ du học thẳng chuyên ngành tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định và cơ hội định cư tại Nhật Bản. 

4. Học phí 

Học phần 

Học phí 

Ghi chú 

Tiếng Nhật Lập Nghiệp CLC Kỳ I 

12,500,000 VNĐ 

- Nộp đầu kỳ theo từng kỳ học  

- Nộp học phí theo combo từ 2 kỳ trở lên và có giảm học phí theo cơ chế. 

Tiếng Nhật Lập Nghiệp CLC Kỳ II 

13,900,000 VNĐ 

Tiếng Nhật Lập Nghiệp CLC Kỳ III 

15,900,000 VNĐ 

Tiếng Nhật Lập Nghiệp CLC Kỳ IV 

18,900,000 VNĐ 

Môn chung hệ cao đẳng 

9,000,000 VNĐ 

Nộp khi nhập học (Kỳ I) 

Thực tập 

 

Có hưởng lương tùy vào chính sách của doanh nghiệp. 

Tổng 

70,200,000 VNĐ 

 

5. Phương thức tuyển: Xét hồ sơ, phỏng vấn. 

6. Đối tượng: Những người tốt nghiệp THPT; TCCN, CĐ - ĐH. Không vi phạm pháp luật. 

7. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. 

8. Địa điểm đào tạo: Tại các phân viện của ICOLanguage. 

9. Đăng ký tuyển sinh: Website ICOLanguage, Fanpage ICOLanguage, các Phân viện ICOLanguage. 

10. Thời gian tuyển sinh: Đến hết ngày 31/12/2020. 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với ICOLanguage: 

 • Điện thoại: 0977690005 (Mr. Đồng)

Nơi nhận: 

 • Học sinh, sinh viên 

 • Đối tác của ICOLanguage 

 • Lưu HC-KT, ĐT, TS. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Đã ký)  

 

ThS. Nguyễn Quang Đức 

 

Đăng ký ngay